Puslapis atnaujintas: 2018-12-06

Drugelių grupė

Įrašas atnaujintas: 2018-03-28

 Siūlome Jums, susipažinti su „DRUGELIŲ“ - mišria  ikimokyklinio ugdymo grupe, kurioje ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Grupės simbolis – drugelis. Grupei „Drugelio“ vardas suteiktas 1997 m.

Su vaikais  grupėje nuolat bendrauja auklėtojos: Rūta Balčiūnienė, Virginija Kulvietienė, auklėtojos padėjėja Gema Pavalkienė. Reikiamą pagalbą vaikučiams suteikia logopedė Irena Daugirdienė, kūno kultūros užsiėmimus veda kūno kultūros mokytoja Aurika Celiešienė, muzikos užsiėmimus- meninio ugdymo mokytoja Ignė Elena Bulbenko.  Grupės vaikai tėveliams pageidaujant turi galimybę pasirinkti įvairią papildomą veiklą:  keramiką,  anglų k., sportinius šokius.

Grupės darbo trukmė 12 val. per dieną.

Kasdieninėje veikloje vadovaujamės „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“. Dirbant su vaikais stengiamės, kad ugdymas būtų darnus, tęstinis, bandome išsiaiškinti vaiko ir šeimos lūkesčius bei juos tenkinti, palaikyti vaiko ugdymui palankias šeimos tradicijas ir kiek įmanoma integruoti jas į ugdymo procesą. Ugdymui pasitelkiame ir kompiuterinius žaidimus, kurie padeda vaikui visapusiškai lavėti. Ugdytinių pasiekimus ir pažangą fiksuojame du kartus į metus ,,Vaiko aplanke”.

PAGRINDINĖS VAIKŲ UGDYMO NUOSTATOS „DRUGELIŲ“ GRUPĖJE:

• Laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį, vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi.

• Grupėje kuriama pakantumo atmosfera, skatinanti pagarbą kiekvienam vaikui. Sudarome galimybę patiems vaikams spręsti, svarstyti, kaupti žinias per patirtį ir rinktis mėgstamą veiklą, bet pasirinkimo laisvę siejame su atsakomybę už savo poelgius ir veiksmus.

• Grupėje siekiame kurti tokią aplinką, kuri skatintų vaikus judėti, aktyviai veikti, ieškoti, bandyti, pažinti, atrasti bei bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais.

• Dalyvaujame miesto, rajono ir darželio projektuose, renginiuose. Bendradarbiaujame su mikrorajono ikimokyklinėmis įstaigomis ir  mokyklomis.

VAIKŲ GYVENIMO „DRUGELIŲ“ GRUPĖJE TAISYKLĖS:

• Pasisveikiname ir atsisveikiname;
• Šypsomės sau ir draugams;
• Pasitikėti savimi ir gerbti kitus;
• Gerai sutarti su kitais vaikais;
• Nesutarimus su draugais sprendžiame žodžiais;
• Pasinaudoję žaislais ir priemonėmis, padedame juos į vietą;
• Ką nors įskaudinę, atsiprašome.

„NORINT IŠMOKTI DIDELIŲ DALYKŲ, REIKIA PRADĖTI NUO MAŽŲ“
                                                                                            DŽONAS LOKAS

Grupės auklėtojos - priešmokyklinio ugdymo pedagogės:
Rūta Balčiūnienė
Virginija Kulvietienė

Auklėtojos padėjėja
Gema Pavalkienė