Puslapis atnaujintas: 2018-12-06

Įstaigos taryba

Įrašas atnaujintas: 2018-04-04

Įstaigos taryba - aukščiausia savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio vaikų tėvelius (globėjus) , pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

Lopšelio - darželio tarybos pirmininkė - ASTA ŠABLINSKIENĖ (tėvų atstovas).

Nariai:

  • Dovilė Grincevičienė(tėvų atstovas),
  • Sigita Žitinevičienė (grupės auklėtoja),
  • Loreta Zabulionienė (tėvų atstovas),
  • Virginija Kulvietienė (grupės auklėtoja)
  • Jolanta Ravinskienė (grupės auklėtoja).
  • Kristina Abramavičienė (raštvedė)

Rasa Kazimiera Tamulaitienė (lopšelio-darželio direktorė) - kviestasis narys.

Tel. 8-37 313985