Puslapis atnaujintas: 2018-12-06

Muzikinis lavinimas

Įrašas atnaujintas: 2018-04-04

Vaiko meninė raiška – tai būsenos,  įspūdžių, emocijų, jausmų perteikimas meninės raiškos priemonėmis: judesiu, balsu, veiksmu, vizualine raiška.

Kiekvienas vaikas geba save išreikšti per muzika, o ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Ignė Elena Bulbenko pagelbėja susipažinti su muzikiniu pasauliu.

Kiekvienos grupės  t.y. ,,Varpelio“, ,,Drugelių“, ,,Kiškučių“ ir ,,Peliukų“ vaikai, per savaitę turi du muzikinius užsiėmimus, jų metu vaikai:

  • Susipažįsta su įvairia muzika ir įgyja žinių apie ją;
  • Susipažįsta su žmogaus balso aparatu;
  • Mokinasi taisyklingai dainuoti, stovėti;
  • Groja įvairiais muzikos instrumentais, ritmuoja;
  • Žaidžia muzikinius žaidimus, šoka ratelius;
  • Vaidina ir imituoja.

 

Be dainų ir šokių neįvyksta nei vienas darželio tradicinis renginys, juose visuomet dainuoja, šoka, vaidina ir žaidžia vaikai. Nuolatos dalyvaujame renginiuose už darželio ribų: dainų varžytuvėse, konkursuose, pasirodymuose ir festivaliuose. Taip pat organizuojame šventes, renginius, festivalius kviesdami kitų Kaumo darželių vaikus.

 

Muzikos užsiėmimuose stengiamasi sudaryti sąlygas vaikams laisvai muzikuoti, patiriant teigiamas emocijas.