Puslapis atnaujintas: 2018-12-06

Priimamojo - konsultavimo laikas

Įrašas atnaujintas: 2018-04-04

St. Raštikio g. 21, Kaunas 50135.
Tel. ir faksas 8-37 31 40 73 ,8-37 31 39 85

Savaitės diena

Priėmimo valandos

Priima

Pirmadienis
16-19 val.
Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
Antradienis 16-19 val. Direktorės pavaduotoja ugdymui
Trečiadienis 16-19 val. Direktorė
Ketvirtadienis
16-19 val.
Buhalteris

Penktadienis 9-12 val.
Vyr. slaugytoja

 

Archyvarė -  atsakinga už vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklinę grupę duomenų bazės tvarkymą ir tėvų (globėjų) prašymų, dėl vaikų priėmimo, registravimą elektroninėje bazėje ir jų saugojimą.

Archyvarės el. paštas: rastvede@kodelciukas.com

Prašymų priėmimo - konsultavimo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8 - 16 8 - 16 8 - 16 8 - 18 8 - 12