Puslapis atnaujintas: 2019-04-19

Šiek tiek apie mūsų darželį

Įrašas atnaujintas: 2019-03-28

Lopšelio - darželio "Kodėlčiukas" veikla grindžiama Vaikų teisių konvencija, Europos Sąjungos nuostatomis, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus priimtais norminiais aktais bei lopšelio - darželio veiklą reglamentuojančiais lokaliniais norminiais aktais.

Grupių skaičius - 4 (dieninės 10 val. 30 min. ir 12 val.): 1-na lopšelio grupė, 2-i ikimokyklinio amžiaus-darželio grupės, 1-na ikimokyklinio amžiaus mišri grupė, kurioje ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. Projektinis vietų skaičius: 75.

Lopšelis darželis “Kodėlčiukas” yra bendrosios paskirties, vaikai ugdomi valstybine kalba. Lopšelis – darželis ,,Kodėlčiukas” – buvęs 55-asis darželis, duris atvėrė 1963 metais, 1994 metais įstaigai suteiktas “Kodėlčiuko” vardas. Tai bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga, kurioje integruojami vaikai su kalbos ir komunikacijos, padėties, judesio ir skeleto raumenų sutrikimais. Veikia kompiuterinių žaidimų grupė vaikams. Lopšelyje-darželyje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 6 (7) metų.

Įstaigoje veikia 4 grupės (1 – lopšelio, 2 – darželio, 1-priešmokyklinė): Grupių darbo laikas nuo 7.00 val. iki 19.00 val.:
lopšelio grupė ir priešmokyklinė grupė  nuo 7.00 val. iki 19.00 val.;
dvi darželio grupės  nuo 7.00 val. iki 17.30 val.

Nuo 1985 m. lopšeliui – darželiui vadovauja Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė, II vadybinė kategorija, edukologijos magistro laipsnis.